تاریخ روز : سه شنبه 2 مرداد 1403
تعاونی دانش بنیان بسپار آمایش پارسیان در یک نگاه

تعاونی دانش بنیان بسپار آمایش پارسیان ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی،تولید و تأمین کالا،تجهیزات، آموزش در حوزه صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و صنایع وابسته می باشد. این شرکت در زمینه ی مشاوره،عارضه یابی صنعتی و خدمات مالکیت فکری فعالیت خود را نیز توسعه داده است و با هدف ارائه خدمات با کیفیت، در پی رضایت دوستان و همکاران می باشد.

صنعت نفت و گاز

برگزار کننده دوره های عمومی و تخصصی صنعت نفت، گاز،پتروشیمی،آب و صنایع وابسته - با ارائه گواهینامه معتبر

work-item image/svg+xml work-item
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

برگزارکننده دوره های ایمنی و بهداشت کار برای کارگران، کارفرمایان و ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها- با ارائه گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

سازمان فنی حرفه ای

برگزار کننده دوره های صنعت گاز، جوشکاری و بازرسی جوش،بهداشت و ایمنی - با ارئه گواهی مهارت سازمان فنی حرفه ای کل کشور

مدیریت: 09177020150
بازرگانی: 09171101858
آموزش: 09178510620

آخرین اخبار
محصولات پیشنهادی
اوت لت